Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Karadeniz Bölgesi'nde Pontusçu Faaliyetler
Karadeniz Bölgesi'nin gerek siyasi tarih, gerek kültürel ve gerekse sosyal yapı açısından Yunanlılarla ciddi anlamda bir ilişkisi olmamış, buna karşılık Eskiçağlardan itibaren birçok Türk boyu ve topluluğu bölgeye yerleşmiştir. Trabzon Komnen Krallığı'na ait kilise kayıtlarında ve vaftiz defterlerinde rastlanılan bol miktardaki Türkçe sözcükler bu durumu destekler mahiyettedir. Bununla beraber bölgedeki tarihi altyapıyı dikkate almayan ve M.Ö. 208'dc kurulan Pontus Krallığı ile M. S. 1.103'de kurulan Trabzon Komnen Krallığını birbirine karıştıran Yunanistan, Rum Cemiyetleri, Fener Hum Patrikhanesi ve metropolitler ortaya hayali bir Pontus-Rum Devleri çıkarmışlar ve buna dayanarak XIX. yüzyıldan itibaren Karadeniz Bölgesi'ne yönelik yoğun bir askeri, siyasi ve nüfus aktarımı faaliyeti içersine girmişlerdir. Özellikle Milli Mücadele döneminde Avrupa devletlerinin de desteği ile büyük artış gösteren Pontusçu faaliyetler, bölge halkının duyarlı davranması ve TBMM Hükümeti'nin kararlı tutumu sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Milli mücadele sürecinde Pontusçu faaliyetlere destek veren Karadeniz Bölgesi Rumları, Lozan Barış Konferansı sırasında Yunanistan'la imzalanan Mübadele sözleşmesi gereğince Yunanistan'a gönderilmiş ve sorun Türkiye açısından tamamen çözülmüştür.<

Anahtar Kelimeler
Pontus Meselesi, Karadeniz, Patrikhane, Hrisantos, Rum Faaliyetleri

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 88
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19385

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri