Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Romanya'nın Dış Politikasında Batı Dünyası ve Türkiye'yle İlişkiler
Soğuk savaş dönemi süresince Doğu bloğu üyeleriyle ortak paydada buluşan Romanya, 1980?li yıllar boyunca uluslararası dengelerde meydana gelen değişmeler ve bunun sonucu olarak Doğu'daki temsilcinin mağlubiyetiyle birlikte dış politika ekseninde yeni arayışlar içerisine girmiştir. Doğu Avrupa ülkeleri 1991 sonrasında ekonomik, siyasi ve güvenlik bağlamında Batı'ya doğru yönelirlerken, Romanya boyutunda da aynı durum kaçınılmaz olmuştur. Buda değişen dünya şartlarına uyum sağlamak, uluslararası dengelerde yer alabilmek ve 1990?lı yıllarda Balkan coğrafyasında meydana gelen sıcak çatışma ortamının yol açtığı tehdit algılamaları Romanya açısından Batı Dünyası ile işbirliğini zorunlu kılarken, buna paralel mahiyette Avrupa Birliği ve NATO gibi temel nitelikteki Batı örgütlenmelerine tam üyelik hedefi öncelikli hale gelmiştir. Diğer taraftan, Türkiye-Romanya ilişkilerinde soğuk savaş sonrası dönemde meydana gelen iyileşme gerek bölgesel (Karadeniz ve Balkanlar) denklemlerde gerekse Batı perspektifinde incelemeye değer bir konu olmuştur.<

Anahtar Kelimeler
Romanya, Avrupa Birliği, NATO, Türkiye, dış politika, soğuk savaş sonrası.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 110
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri