Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Trabzonlu Bir Yerel Tarihçi: Hasan Umur
Yerel tarih, II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda önem kazanmış ve sıradan in-sanların tarihi de araştırılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, balıkçıların, çiftçilerin, terzile-rin, emekli öğretmenler ve tüccarlar gibi sıradan kişilerin tarihteki rolleri gündeme gelmiştir. Yerel tarihin bir tarih araştırma yöntemi olmasının yanında, okullarda kullanılan bir öğre-tim yaklaşımı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yerel tarihin eğitim kurumlarında kulla-nılmasının pek çok faydası vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: geçmişi bugüne getirir; ta-rihi basitleştirmeye yardımcı olur; aktif ve öğrenci merkezli öğretime yardım eder. Bu çalış-mamanın amacı, Trabzonlu bir yerel tarihçi olan Hasan Umur?un kişiliğini, hayatını ve eserlerini tanıtmaktır. Bu çerçevede ilk aşamada, yerel tarihin tanımı yapılacaktır. Daha sonra Hasan Umur?un kişiliği, eğitimciliği ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.<

Anahtar Kelimeler
Yerel Tarih, Trabzon, Hasan Umur

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 103
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19551

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri