Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


HOPA'DA SOSYAL VE DİNİ HAYAT: LAZLAR VE HEMŞİNLİLER ÖRNEĞİ
Bu çalışmada, Artvin ili Hopa ilçesinde yaşayan Lazlar ve Hemşinlilerin sosyo-kültürel ve dini hayatı, Joachim Wach’ın tipleştirdiği dini tecrübenin teorik, pratik ve sosyolojik anlatımları çerçevesinde incelenmiştir. Din-toplum ilişkilerini açıklamak amacıyla oluşturulan anket formunda, insanların İslam dininin iman esaslarına ne oranda inandıkları, çeşitli ibadetleri hangi sıklıkta yaptıkları ve sosyal hayatlarına dinin hangi düzeyde tesir ettiği ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan 18 yaş ve üzeri 258 kişiye bu anket formu uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Laz ve Hemşinli etnik grupların, grup içi dinamiklerine göre sosyal ve dini hayatlarında ayırt edici farklılıkların olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Hayat, Hopa, Lazlar, Hemşinliler, Dini Tecrübe

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 99
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri