Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KIRIM’IN İLHAKINA BAKIŞI: RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR
Yaptırımlar, bir dış politika aracı olarak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygın bir şekilde kullanılmış, devletler ve uluslararası örgütler kendi çıkarları için çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. Tarihsel olarak bakıldığında genellikle ekonomik yaptırımların uygulandığı ancak bu yaptırımların çoğunlukla etkisiz kaldığı görülmüştür. Avrupa Birliği de diğer aktörler gibi sorunlar karşısında çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği, Rusya’nın 2014 yılındaki Kırım’ı ilhakına tepki olarak çeşitli yaptırımlara başvurmuştur. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle yaptırım kavramı teorik olarak incelenmiş ve Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulamasına değinilmiştir. Sonraki bölümde, Avrupa Birliği’nin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik yaptırımları 2014-2016 döneminde ele alınmıştır. Sonuç olarak, Avrupa Birliği’nin Kırım’daki gelişmelere ekonomik yaptırımlar temelinde yaklaştığı ancak bu politikasının Kırım’daki durumu değiştirmediği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, Kırım, Rusya, Ukrayna, Yaptırım

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 145
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri