Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


KIRIM SORUNUNUN ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİN KURULMA VE SONA ERME ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Kırım sorunu uluslararası toplumun gündemini son dönemde meşgul eden en önemli olayların başında gelmektedir. Bu sorununun günümüz uluslararası sistemine etki eden siyasi, ekonomik, sosyal, jeopolitik ve tarihsel birçok sebebi ve sonucu bulunmaktadır. Bununla birlikte soruna uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında yine potansiyel olarak birçok yansımasının olduğu görülmektedir. Öyle ki, Kasım 2013'te başlayan Ukrayna içindeki yerel nitelikli karışıklık ve çatışmalar bir anda Kırım yarımadasına sıçrayarak bu bölgenin Şubat 2014’ten itibaren bağlı olduğu anavatan Ukrayna kopmasına ve sonrasında Rusya Federasyonuna katılmasıyla sonuçlanmıştır. Ortada teknik olarak geçerli bir sebep veya problem yokken bağımsız bir devlete ait özerk bir bölgenin önce bağımsızlık ilan edip ardından da kendi kaderini tayin hakkını Rusya Federasyonu ile birleşmekten yana kullanması elbette uluslararası ilişkiler içinde yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma genel itibariyle Kırım Sorununu uluslararası hukukta var olan devletlerin kurulma şekilleri içinde kendi kaderini tayin (self-determinasyon), bölünme (secession), birleşme (unification or merger) ile devletlerin sona erme şekilleri içinde fesih (dissolution), ilhak (annexation) ve gönüllü emilme (voluntory absorption) yöntemleri kapsamında incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırım, Ukrayna, Kırım Sorunu, Devlet Oluşumu, Devletin Sona Erme Şekilleri, Uluslararası Hukuk

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 115
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19576

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri