Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Gürcistan İle Türkiye Arasındaki Ticaretin Boyutları ve Artvin İlinde Yapılan Ticarete Etkisi
Bu çalışmada Gürcistan ile ülkemiz arasındaki bölgesel ticaretin boyutları ve bu ticaretin Artvin yöresinde yapılan ticarete etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ikincil ve birincil veriler kullanılmıştır. Anket 230 esnafa uygulanmıştır. Ankette elde edilen veriler katılımcıların yaptıkları ticaret şekillerine göre gruplara ayrılarak SPSS 16.0 veri analiz programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sınır komşusu ile yapılan ticaretten sınıra yakın ilçelerin faydalandığı, sınıra uzak olan ilçelerin faydalanmadığı, dış ticaret yapan katılımcıların % 70,9’unun gelirinde bu ticarete başladıktan sonra artış olduğu tespit edilmiştir. Dış ticaret yapan esnafın şikayetçi olduğu ve ticareti engellediğini düşündükleri konuların başında Sarp sınır kapısının fiziksel yapısı, bürokratik işlemlerin fazlalığı ile vergi oranlarının yüksekliği olmuştur. İç piyasada ticaret yapan esnaf ise iki ülke arasında yapılan bu ticaretten Gürcistan tarafının faydalandığı, kaçak sigara, içki, kadın, kumar ve eğlence nedeniyle Gürcistan’a sıcak para akışının olduğu, kendilerinin bu ticaretten zarar gördüklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, Bavul Ticareti, Sınır Ticareti, Serbest Ticaret Anlaşması

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 188
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19578

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri