Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


27 Mayıs Darbesi Sonrası Türk Dış Politikasında Yeni Açılımlar: Ortadoğu ve Sovyetler Birliği ile İlişkiler (1960-1965)
Türkiye’nin dış politikasının ana hatları incelendiğinde belirli evrelerde önemli kırılma noktalarının yaşandığı görülebilmektedir. Bu kırılma anlarından birisi de 1960’ların ilk yarısında Kıbrıs sorunu bağlamında yaşandı ve Türk dış politikasında önceki döneme nazaran kayda değer bir değişim gözlendi. Bu çalışmada hem konjonktürel şartlar hem de iç siyasi gelişmelerin ışığında Türk dış politikasındaki dönüşüm ve bu dönüşüm ışığında Türkiye-Ortadoğu ve Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri incelenecektir. Dünya genelindeki Doğu ve Batı Blokları arasındaki yumuşama sürecinin Türkiye üzerinde de etkileri olmuştur. Buna ilave olarak içeride yaşanan siyasi gelişmeler ve dış politikaya yönelik eleştiriler politika değişikliğinin sinyallerini vermiştir. 1962 yılına kadar Batı bloğuna kayıtsız şartsız dahil olan Türkiye’nin, bu tarihten sonra Doğu bloğu ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme ihtiyacı çerçevesinde yeni dış politika vizyonu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dış politika, Sovyetler Birliği, Ortadoğu, Uluslararası İlişkiler.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 123
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri