Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


XV-XVI. YÜZYILLARDA KIRŞEHİR’DE BULUNAN KONAR-GÖÇER GRUPLAR
Anadolu’nun birçok bölgesi gibi Kırşehir, ilk çağlardan beri çeşitli kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan bir yer olmuştur. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu ve Türkistan arasında yaşanan yoğun göç dalgasının arasında kalan Kırşehir Osmanlı Devletinden önceki beylikler döneminde Türk Nüfusunun korunduğu yerlerden birisi olmuştur. Bu durumun oluşmasında konar-göçer gurupların etkisi büyük olmuştur. Bölge, Osmanlıların eline geçmesinden sonra doğudan ve Kuzey Suriye’den gelen konar-göçerlerin uğrak yeri olmuştur. Zamanla hayvancılığı tarımla tamamlama imkânını bulan bu guruplar yerleşik hayatın temellerini de atmışlardır. Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivinde, Tokat Livasının nüfus ve hasılatı ile, tımar ve malikane ve evkafını mübeyyin TD 19 (H. 890/M. 1485) Mufassal Tahrir Defteri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivinde bulunan TD139 (H. 992/M. 1584) numaralı mufassal tahrir Defterde istifade etmek suretiyle XV-XVI. Yüzyıllarda Kırşehir İl bölgesinde bulunan konar-göçer gurupların bölgede yerleşik hayata geçişte oynadıkları rol izah edilmeye çalışılmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Konar-göçer guruplar, Tahrir defteri, Kırşehir

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 57
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19510

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri