English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rusya Federasyonu'nda Azınlık Politikaları ve Kırım Tatarları
(Minority Politics in Russian Federation and Crimean Tatars )

Yazar : Ceren Gürseler    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 46
Sayfa : 61-77


Özet
Kırım Tatarları ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri siyasi ve hukuki açılardan incelemek; ikili ilişkilerin tarihinin, tarafların birbirlerinin algısının yanı sıra Rusya’nın federatif yapısının da anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Tarihi ilişkilerin etkisiyle taraflar birbirlerine mesafeli yaklaşmakta ve çeşitli çıkarlarında, taleplerinde ısrar etmektedirler. Kırım Tatarları değişen konjonktürde dillerini, kültürlerini ve can güvenliklerini korumayı amaçlamaktadır. Rusya ise federasyonu çokkültürlülüğe oturtmaya ve Sovyet federasyonun maruz kaldığı sorunları engellemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Kırım Tatarlarının yerli halk olarak tanınma, self-determinasyon taleplerine Rusya’nın vereceği cevap önemlidir.<

Anahtar Kelimeler
Rusya, federalizm, Kırım Tatarları, yerli halk, çokkültürlülük

Abstract
Political and legal analysis of relations between Crimean Tatars and Russian Federation will help to figure out not only history of bilateral relations, mutual perceptions of parties but also to figure out Russia’s federal structure. Under the influence of historical relations, parties put distance among themselves and insist on their various goals and demands. In this changing conjuncture, Crimean Tatars aim to preserve their mother language, culture and their life safety. On the other hand, Russia tries to ground its federal structure on multiculturalism and to prevent problems faced by the Soviet Union. Thus, Russia’s answers to Crimean Tatars’ demands on recognition as indigenous people and on self-determination have uttermost importance.<

Keywords
Russia, federalism, Crimean Tatars, indigenous people, multiculturalism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com