English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Misyonerlik ve Karadeniz Bölgesindeki Faaliyetleri: Pontuscu Misyonerlik
(Missionary Activities in the Region of Black Sea around the Pontus Idea )

Yazar : Muammer Ak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 44
Sayfa : 15-31


Özet
Hıristiyanlığı dünyaya yaymak için çalışan kişilere misyoner, bu amaçla yürütülen çalışmalara da misyonerlik denilmektedir. Her ne kadar üçüncü dünya ülkelerinde ve Müslüman toplumlar arasında çalışan misyonerler, yalnızca dinsel bir misyon yürüttüklerini ve ulusal/uluslararası politikadan uzak olduklarını söyleseler de gerçekte, tarihte olduğu gibi günümüzde de misyonerlik faaliyetleri Hıristiyan güç odaklarıyla yakın ilişki içerisindedir. Dolayısıyla misyonerlik, yalnızca dinsel amaca yönelik faaliyette bulunan bir hareket olarak kalmamakta, aynı zamanda çeşitli güç odaklarının siyasal ve askeri egemenlik alanlarını genişletmeye yönelik çabalar olarak da sürdürülmektedir. Bu çalışmada misyonerliğin tarihinden, yöntemlerinden ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki faaliyetlerinden bahsedilmektedir.<

Anahtar Kelimeler
misyonerlik, diyalog, inanç turizmi, Pontus, Doğu Karadeniz

Abstract
People trying to spread christianity to the world are called missionary and the efforts shown by them in order to realize that mission are called the missionary activities. Even though the missionaries having activities in the 3. world countries and islamic countries claim that they are only interested in a religion mission and they are away of the national and international political affairs, as it was in the course of history, missionaries are in a close relationship with christian power groups. Therefore, missionary activities are not carried on religious issues, but only for expanding the political and military domination areas of various power groups. In this study, the history of the missionary; its methods and its activities in the Black Sea Region have been mentioned. <

Keywords
missionary, dialogue, belief tourism, Pontus, Eastern Black Sea

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "64. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 64. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com