English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kafkas Göçünün Mağdurları
(The Victims of the Caucasian Migration )

Yazar : Ömer Karataş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 42
Sayfa : 121-130


Özet
Rusya’nın Kafkasya’yı işgal etmesi sonrasında, buradaki halklar üzerinde yürüttüğü siyasete bağlı olarak zorunlu göçler meydana gelmiştir. Biz bu çalışmamızda Kafkas göçü, Rus siyaseti ya da göçün oluş biçimi üzerinde uzun uzadıya durmayacağız. Çünkü çalışmamız göçün arka planı içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda Kafkasya’dan Anadolu’ya zorunlu olarak göç edenlerden eşlerini kayıp etmiş dul kadınlarla yaşlı ve iş görmez olanlar yer almaktaydı. Bunların yanında ailesini kayıp eden kimsesiz, öksüz, yetim çocuklar da bulunmaktaydı. Osmanlı Hükümeti’nin korunmaya muhtaçlara yönelik faaliyetleri çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Kafkas göçü, Osmanlı Devleti, dullar, yetimler, yaşlılar

Abstract
After the Russia's invasion of Caucasia, there have been obligatory migrations depending on the politics Russia pursued on these people. In this study, we will not emphasize on the Caucasion migration, Russian politics or how the migration happened so much because our study takes place in the background of the migration. In this context, our study covers the widows who migrated compulsorily to the Anatolia from the Caucasia, the olds and disabled people. In addition to these, it also covers homeless children and orphans. Ottoman Government's actions towards the people in need of protection comprises our study.<

Keywords
The Caucasian migration, Ottoman Government, widows, orphans, the olds

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com