English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bartın’ın Ekonomik Yapısı
(Economic Structure Of Bartın During The First Years Of The Republic )

Yazar : Ramazan Arslan  - Abdullah Takım  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 39
Sayfa : 137-166


Özet
Bu çalışmanın amacı, günümüzde Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın ilinin Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik yapısını incelemektir. Çalışmada incelenen yıllara ait veri yetersizliği temel kısıtlayıcı faktör olarak görülmüş, bu yüzden, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1927 yılında hazırlanan Osmanlıca “Bartın Rehberi” çalışmanın temel kaynağını oluşturmuştur. Araştırma, genel tarama ve temel kaynak üzerinde metin analizi şeklinde olmuştur. Bu şekilde, tarihi veriler tek tek gözden geçirilerek önemli bulgular elde edilmiş, bu bulgulardan, ilin ekonomik yapısını yansıtan tarım, hayvancılık, ormancılık ve ticaret gibi ekonomik göstergeler irdelenmiştir. İncelenen dönemde, ilde, ticaretin yeterli düzeyde olmadığı, sanayinin fazla gelişme göstermediği, tarım ve hayvancılık bakımından bölgede kendi kendine yeterli bir ekonomik yapının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Bartın, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bartın, 1927'de Bartın’ın Ekonomik Yapısı, Bartın Rehberi.

Abstract
This study aims at examining the economic structure of Bartın city during the first years of the Republic. “Bartın Guide” in Ottoman Turkish prepared by Chamber of Commerce and Industry of Bartın in 1927 constituted the basic source for the study. The research was in the form of text analysis over basic source. From Historical data important findings were obtained. Economic indicators such as agriculture, livestock, forestry and trade that reflect the economic structure of the city were scrutinized from among these findings. It was concluded in the examined period that trade and industry was not developed much and the city had a self-sufficient economic structure in terms of agriculture and livestock.<

Keywords
Bartın, Bartın in the first years of the Republic, Economic Structure of Bartın in 1927, Bartın Guid

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com