English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bağımsızlıklarının 20. Yılında Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyon Süreci
(Integration Process of Turkish Republics in Central Asia and Caucasia in the 20th Anniversary of Independence (1991 – 2011) )

Yazar : Mehmet Seyfettin Erol  - Mehmet Şahin  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 37
Sayfa : 111-136


Özet
SSCB’nin dağılması sonrası geçiş aşamasında olan eski Sovyet ülkeleri bu sürecin ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarıyla bulunmaktadır. Çözüm için ikili ve bölgesel işbirlikleri bu ülkelerin gündemlerindeki yerini korumaktadır. Bu kapsamda bölgede çok sayıda iktisadi temelli bölgesel entegrasyon çalışmalarına şahit olundu. Biz bu çalışmada işbirliğine götüren nedenleri, sıkıntıları, potansiyellerin aktife çevrilmesindeki güçlükleri, yaklaşım ve tepkileri ele alacağız. Bu bağlamda; ilk kısımda bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını elde ettikleri dönemdeki ve bugünkü ekonomileri mercek altına alındıktan sonra ekonomik bütünleşme ihtiyaçları araştırılacaktır. İkinci kısımda ise dünyadaki bütünleşme stratejileri ve Orta Asya ve Kafkasya’daki bütünleşme stratejisi irdelenecektir. Bölge bütünleşmeleri incelenirken, bölge merkezli ve bölge dışı merkezli ayrımı yapılacaktır. Bunların arkasından entegrasyonun önündeki engellere değinilecek ve son olarak ekonomik entegrasyonlar bağlamında bölgenin geleceği hakkında tahminler yapılacaktır. Çalışma, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’ı kapsamaktadır.<

Anahtar Kelimeler
Orta Asya, Kafkasya, Ekonomik Entegrasyon, Bölgeselleşme, Gümrük Birliği, Avrasya Ekonomik İşbirliği

Abstract
Post – Soviet states, who are in transition process after the collapse of USSR, have economical, political and security challenges in this process. Bilateral and regional cooperation are still in the top of the agenda to solve this problem. With respect to that, many regional economic integration attempts are witnessed. This paper will examine the reasons for cooperation, complications to activate the potentials as well as approaches and responses. In this context, having focused on the economic situation of the countries of today’s and early independent era, necessity of economic integration will be examined in the first part. In the second part integration strategies in Central Asia and Caucasia and around the world will be researched. By doing this, region centric and non-region centric distinction will be made which is followed by restriction of integration and finally predictions will takes please in terms of economic integration. This study comprehends Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Azerbaijan<

Keywords
Central Asia, Caucasia, Economic Integration, Regionalism, Customs Union, Eurasian Economic Cooperat

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com