English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Harnâme’nin Söz Dizimi Özellikleri
(Syntax Features of Harnâme )

Yazar : Özgür Kasım Aydemir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 37
Sayfa : 183-197


Özet
Edebî eserler üzerine gerçekleştirilecek değerlendirmelerin ilgili eserin dil özellikleri üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Türk kültür hazinesi içerisinde önemli bir değere sahip olan Klasik Türk Edebiyatı’na ilişkin eserlerin de söz varlığının, biçimsel özelliklerinin ve sözdizimsel yapısının bir bütünlük içerisinde üslup ile ilişkili olarak değerlendirilmesinin gerekliliğini düşünmekteyiz. Makalemiz, 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Şeyhî’nin satirik şiirin Türk Edebiyatı’ndaki seçkin örneklerinden Harn?me adlı mesnevisinin söz dizimi özelliklerini içermektedir. <

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Şiiri, Türk Dili, Şeyhî, Harnȃme, söz dizimi.

Abstract
Work on the assessments carried out on the language features of literary works should be built on. Which has a significant value in the Turkish cultural heritage monuments of Classical Turkish Literature in the vocabulary, the syntactic structure of the formal properties and the need to believe in a unity of style in relation to the assessment. This article, includes Şeyhî who lived in the end of the 14th century during the 15th the first half of the century poem Harn?me's outstanding distinguished satirical examples of Turkish literary properties mesnevi’s syntax.<

Keywords
Classical Turkish Poetry, Turkish Language, Şeyhî, Harnȃme, syntax.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com