English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siyasal Liderliği “Duygusal” Düşünmek: Siyasal Parti Liderlerinin Üniversite Gençliği Üzerindeki Duygusal Zekâ Algısı
(Thinking Political Leadership “Emotionally”: Perceptions of University Students about the Emotional Intelligence of Political Party Leaders )

Yazar : Bahar Eroğlu Yalın    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 35
Sayfa : 81-99


Özet
Duyguların bilincine vararak düşünce ve davranışları yönlendirebilmek olarak tanımlanan duygusal zeka aynı zamanda kitleleri etkileme ve yönlendirme sanatı olarak ele alınmaktadır. Siyasal liderliğin en belirgin göstergesi ise kitlelerin düşünceden eyleme uzanan süreçlerini etkileyerek yönlendirebilmeleri dolayısı ile duygusal zeka durumlarıdır. Bu çalışma ile siyasal parti liderlerinin üniversite öğrencileri üzerindeki duygusal zeka algısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda liderlerin kendilerine oy veren ya da oy vermek isteyen gençler üzerinde en çok hangi duygusal zeka boyutlarının etkili olduğuna yanıt verilerek tercih noktasında en etkili duygusal zeka özelliği belirlenmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğrenim gören toplam 182 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırmada Goleman’ın “Beş Boyutlu Duygusal Zeka Modeli” kullanılmış, elde edilen veriler duygusal zeka ve siyasal liderlik litaratürü eşliğinde tartışılmıştır. Örneklem kitlesinin genel özelliklerini ortaya koyan veriler çoğunluğu erkek, 19-22 yaş arası ve evlerde barınan, dar gelire ve dar gelirli ailelere sahip üniversite öğrencilerinin Goleman’ın sınıflandırmasında Kişisel Yeterlilikler/Yetkinlikler başlığı altında bulunan ve 1. Boyutu oluşturan Liderin Kendisi ile ilgili Farkındalık (Öz Bilinç/Öz Farkındalık) durumu için en çok “kendinden emin”, 2. Boyutu oluşturan Liderin Kendini Yönetmek (Özyönetim/Duygu Yönetimi) durumuna ilişkin “ahlaklı”, 3. Boyutu oluşturan Liderin Motivasyon durumuna ilişkin ise “amaçlarına bağlı” algısına sahip olduklarını göstermektedir. Sosyal Yeterlilikler/Yetkinlikler başlığı altında ise 4. Boyutu oluşturan Empati algısına göre liderin “partisinin ve taraftarlarının duygusal yönlerini kavramada çok başarılı”; 5. Boyutu oluşturan Sosyal Beceri algısına göre ise “etkileyici” olduğu görülmüştür. Tüm boyutlar içinde en yüksek katılım ise “amaçlarına bağlılık” durumu için geçerli olmuştur. <

Anahtar Kelimeler
Siyasal Liderlik, Siyasal İletişim, Duygusal Zeka (EQ), Goleman Duygusal Zeka Ölçeği

Abstract
Emotional intelligence, which is defined as the ability to direct thoughts and behaviours by being conscious about emotions, is also addressed as an art of influencing and guiding masses. The most distinctive feature of political leadership is the ability to influence the ideas and behaviours of masses, which is emotional intelligence. The aim of this study is to determine the perceptions of university students about emotional intelligence of political party leaders. To this end, students were asked to answer questions about the emotional intelligence dimensions that they find important in the political leaders that they have voted or plan to vote. Thus, the most effective emotional intelligence characteristic in choosing a leader was determined. The research was carried out with the participation of 182 students attending the Faculty of Communication at Karadeniz Technical University. In the research, Goleman’s “Emotional Intelligence Model with Five Dimensions” was employed, and the results were discussed along with the literatures on emotional intelligence and political leadership. The participant students were generally male, aged between 19 and 22, staying in houses, earning low income and coming from low-income families. Goleman’s model has two headings: Personal Competencies and Social Competencies. The first three dimensions are placed under the former, while the other two dimensions are placed under the latter. The participant students mostly had the following perceptions about leaders for the dimensions of the scale: “Confident” for the dimension of “Self Awareness”, “Ethical” for the dimension of “Self Management/Self Regulation”, “Committed to His/her Goals” for the dimension of “Motivation”, “Very Successful in Understanding Emotional States of His/her Party and Supporters” for the dimension of “Empathy”, and “Influential” for the dimension of “Social Skills”. Among all dimensions, the highest agreement was on the characteristic of “Commitment to One’s Goals”.

Keywords
Political Leadership, Political Communication, Emotional Intelligence (EQ), Goleman Emotional Intell

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com