English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kıbrıs’tan Türkiye’ye Yapılan Göçlerin Kıbrıs Türk Basınına Yansımaları (1923-1938)
(Reflections of the Migrations from Cyprus to Turkey in the Cyprus Turkish Press (1923-1938) )

Yazar : Fahriye Emgili    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 39
Sayfa : 111-136


Özet
Lozan Barış Antlaşması’yla Kıbrıs üzerindeki İngiliz egemenliği Türkiye tarafından resmen tanınmıştır. Ayrıca, Lozan’ın 19. ve 20. maddeleri vatandaşlık konusuna da açıklık getirerek, Türk vatandaşlığında kalmak isteyenlerin iki yıl içinde adayı terk etmesini öngörmüştür. İşte bu maddelere dayanarak, Kıbrıs Türkleri arasında 1923 sonrası başlayan Türkiye’ye göç hareketi, 1938 yılına kadar sürmüştür. Özellikle, milliyetçi ve Atatürkçü olarak bilinen, aydın ve eğitilmiş Kıbrıs Türkleri Ada’dan göçü tercih etmişlerdir. Kıbrıs basının önde gelen gazeteleri Doğru Yol ve Söz gazeteleri -ki bunlar Türkiye’ye yakınlıkları ile biliniyorlardı-göçü desteklemişlerdir. Buna karşın Birlik gazetesi ve daha sonra 1935’te yayın hayatına başlayan Ses gazetesi ise göçün aleyhinde tavır takınmışlardır. Bu çalışmada, Doğru yol, Söz, Birlik, Hakikat gibi Kıbrıs Türk basınındaki haberlerden yola çıkarak, Kıbrıslı Türklerinin Lozan sonrası Ada’da yaşadıkları sıkıntılar ile basının Kıbrıs Türklerinin Anadolu’ya olan göçleri hakkındaki görüşleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs, Kıbrıs Türkleri, Türkiye, Lozan Antlaşması, Basın, Göç meselesi

Abstract
The Lausanne Peace Pact and English Sovereignty upon Cyprus were officially recognized by Turkey. Moreover, the 19th and 20th acts of the pact made clear the citizenship issue and for those who decided to stay Turkish citizenship were provided leaving the island. On the basis of these acts the migration which started in 1923 was in progress till 1938. Especially, the high school graduates who were known as nationalists and Ataturkist/Kemalist stayed in the island. Staying on the island was regarded as ‘Revilement’ to the nationalism, enlightens and literate people preferred to leave the island. The prominent newspapers of the Cypriot press “Doğru Yol” and “Söz gazeteleri”– which were known with the closeness to the Turkey – have supported the migration. In spite of that, the newspapers ‘Birlik’ and ‘Ses’ which was published for first time in 1935 took a stand against the migration. In this study, based on the news from the Turkish press newspapers Doğru yol, Söz, Birlik, Hakikat, will be emphasized the problems of the Cypriot Turks in the island after the Laussanne Peace Pact and the views about the migration of Cypriot Turks from the island to the Anatolia. <

Keywords
Cyprus, Cypriot Turks, Turkey, Lausanne Peace Pact, Press, Migration Question.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com