English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Kullanılmasına Yönelik Aday Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
(The Assessment of Usage of Worksheets in Turkish Education According to the Opinions of the Student Teachers )

Yazar : Ali Göçer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 155-170


Özet
Öğretimde temel amaç, öğrencilerin, öğrenim gördüğü derslerin programlarında belirtilen kazanımlara sahip olmalarını sağlamaktır. Öğretmenler, hedeflenen amaçlara ulaşmak için öğrenme ve öğretme sürecinde çağdaş yaklaşım ve yöntemler doğrultusunda farklı materyaller kullanmaktadırlar. Etkinlik temelli işlevsel öğrenme anlayışında farklı araçlar kullanılarak ortamı öğrenciler için ilginç kılma ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirme önemlidir. İşlevsel öğrenme anlayışıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kullanılan araçlardan biri de çalışma yapraklarıdır. Bu çalışmada, kalıcı öğrenmenin sağlanmasında ve bilginin beceriye dönüştürülmesinde kayda değer işlevlere sahip olan çalışma yaprakları üzerinde durulmakta; aday öğretmen görüşlerine göre, Türkçe öğretiminde çalışma yapraklarının kullanımının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkçe öğretmenleri, çalışma yapraklarının hazırlanması, kullanımı, amacı, önem ve işlevi konularında bilinçli değildirler.<

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, materyal geliştirme, çalışma yapraklarının kullanımı, öğrenme ortamı, işlevsel öğrenme.

Abstract
The main goal in education is to ensure that the students have the acquisitions which are specified in the programs of the lessons they take. In order to achieve the aimed goals, teachers use different materials within the learning and teaching process in accordance with the modern approaches and methods. In the concept of activity based functional learning, it is important to use various tools, make the environment interesting for the students and achieve a permanent learning. One of the tools that are used in the activities which are carried out with the concept of functional learning is the worksheets. In this study, worksheets are discussed, which have considerably significant functions in ensuring permanent learning and transforming knowledge into skill. The uses of work sheets in Turkish teaching in the School have been evaluated according to views of the candidate. According to the results, Turkish teachers are not conscious preparing and using of work sheets, purpose, function and important etc. issues.<

Keywords
Turkish education, material development, using of worksheets, learning environment, functional learn

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "64. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 64. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com