English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Takılarda Kullanılan Organik ve Mİneral Taşların İnsan Üzerine Etkileri
(The Effects of Organic and Mineral Stones Used in Jewellery over Human Body )

Yazar : Sibel Kılıç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 29
Sayfa : 119-132


Özet
Renk biçim ve dokusal özellikleri ile son derece estetik ve ilgi çekici özelliklere sahip olan değerli ve yarı değerli organik ve mineral taşlar, aynı zamanda, sertlik, berraklık ve dayanıklılık gibi özellikleri ile mücevher taşı olarak da anılmaktadır. Ancak taşlar yalnızca estetik ve dokusal özellikleri ile değil, takıların ilgili fonksiyonlarının anlam ve önemini pekiştiren ve güçlendiren bir işleve de sahip olmuşlardır. Organik yapısından dolayı, canlılarla arasında doğrudan ilişkisi somut ve objektif olarak ortaya konmuş olan “kuvars kristali” örneğinden hareket ederek, yine organik yapısal özelliğinden dolayı model olarak ele alınan başta “akik taşı” olmak üzere bazı organik ve mineral taşların insan organizması ile arasındaki bio-ritmik ve psikolojik etkileşimler ortaya konmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, yüzyıllardan beri alternatif tıp aracı olarak itibar ve rağbet gören taşların, organik ve inorganik mineral taşlar olarak sınıflandırılmasını ve insan organizması ile arasında kurduğu ilişkiyi analiz etmeyi esas almıştır. Böylece tarihsel süreçte daima tartışma konusu olan taşların insan bedeni üzerine yaptığı fiziksel ve psikolojik etkiler önemli ölçüde “bilimsel” bir zemine oturtulmaya çalışılarak, ilgili inanç ve itibari değerlerin rasyonelize edilmesi amaçlanmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Organik taşlar, inorganik taşlar, süs taşları, takı tasarımı, sağlık

Abstract
With their textures, forms and colours, illustrating extremely impressive and aesthetic features, organic and inorganic stones are being also used as jewellery due to their physical features such as durability, clarity and hardness. However, stones not only used simply for their aesthetic and textural features, they also had been attached some values in relation with their functions which in turn have reinforced their meaning. Due to its organic structure, by starting with quartz crystalline, the organic relationship between living beings and crystalline has been illustrated and in this context again due to its structural properties, biorhythmic and psychological relationship and interactions between cornelian and human organism has been attempted to be analysed. Accordingly, this study aims to classify the stones under the broad headings of organic and inorganic mineral stones and also targets to illustrate relation between human organism and stones which have been used as alternative medicines for many centuries. Thus, the debate about the physical and psychological effects of stones over human body has been tried to be given a significant scientific substructure <

Keywords
Organic Stones, Inorganic Stones, Precious Stones, Jewellery Design, Health

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com