English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi Ve İç Güvenlik Hizmetleri
(Perception Management as a modern management technique and Interior Security Services )

Yazar : Mehmet Akif Özer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 33
Sayfa : 147-180


Özet
Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış dünyadan veri akışını kontrol etmek ve geliştirmek anlamına gelen ve son yıllarda oldukça popüler hale gelmiş yeni bir yönetim tekniğidir. Yöntem ABD siyasi kararlarının ülkede ve tüm dünya kamuoyunda benimsenmesi için kullanılan bir teknik olarak ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimlerce kullanılmıştır. Bu çalışmada böylesine önemli olan ve önemi de her geçen gün artan algılama yönetimi ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Bu çerçevede; algı, algılama, algılama süreci gibi kavramlar incelenecek, sonra algılama yönetimi-örgüt yönetimi ilişkisi, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler ve propaganda konuları ele alınacaktır. Bu teorik bilgiler Türkiye özelinde, güvenlik sektöründe bu yöntemden nasıl yararlanabileceği konusundaki model denememize zemin oluşturacaktır.<

Anahtar Kelimeler
Algılama, Örgüt Yönetimi, Kamu Diplomasisi, Halkla İlişkiler, Propaganda.

Abstract
Perception Management is a new management method that became very popular in recent years and it means to control data flowing from outside for supplying information which are imperceptible and more benefical. This method is used first in United States, Ministry of National Defense, as a new method for being adopted to public abaut United States political decisions in the states and in the world. In this study, perception management as important management method in these days will be taken up. In this context, perception, perception process, perception management – organization management relation, public diplomacy, public relations, propaganda subjects will be evaluated. These theoretical informations will help us about formin a new model for security sector. <

Keywords
Perception, Organization Management, Public Diplomacy, Public Relations, Propaganda.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com