English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Devleti'nde İdarî Taksimat Alanındaki Düzenlemelerin Taşradaki Yansımaları: Vakfıkebir, Şarlı Ve Tonya Örneği (1840–1918)
(Reflections of Regulations in Governmental Sections on Provinces in the Ottoman Empire: Examples of Vakfıkebir, Şarlı and Tonya (1840-1918) )

Yazar : Necmettin Aygün    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 26
Sayfa : 35-77


Özet
Bu çalışma, Osmanlı Devleti?nin taşra idaresi tarihine katkı amacı taşımaktadır. Bu amaç ekseninde birbirlerine komşu olan Vakfıkebir, Şarlı ve Tonya yerle-şimlerinin Tanzimat?la başlayan modernleşme süreci ile kaza olmak veya nahi-ye olarak kalmak için birbirleriyle veya devlet kurumları ile giriştikleri müca-delenin tarihî süreci yanında bu mücadelenin ardında yatan mahallî etkenler de saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, yerel eşrafın idarî taksimat alanındaki modernleşme hareketlerini biçimlendirmek için gösterdikleri azami gayret göz önüne alınarak mücadelenin toplumsal-siyasal zemini anlaşılmaya çalışılmıştır. Konu, arşiv belgelerinin yanı sıra yöre hakkında sahip olduğumuz yaşam tec-rübesine dayalı bilgi birikimi ile de desteklenmiş; böylece gelişmelerin arka-sındaki gerçek sebepler ortaya konulmaya çalışılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Trabzon Vilâyeti, Taşra İdaresi, Ayân ve Eşraf, Mülkî Taksimat.

Abstract
In this study, It is aimed to contribute to the history of Ottoman Empire?s provincial government. Accordingly it is tried to determine the local factors lying behind the struggles of settlements of Vakfıkebir, Şarlı and Tonya, which became neighbours with the process of modernization that started with the Reforms, to become kaza or to stay as nahiye as well as the historical process of these struggles. This study tries to understand the social-political background of the struggles, considering the utmost efforts local notables showed to shape the modernization movement in governmental sections. The subject is supported by the knowledge based on our life experience in the region, as well as archive documents; so it is tried to reveal the real factors behind the developments.<

Keywords
Ottoman Empire, Province of Trabzon, Provincial Government, Local Notables, Administrative Division.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com