English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dobruca'daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapılarına Göre Tasnifi
(A Study on Turkish Place Names in Dobrogea )

Yazar : Sinan Uyğur    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 18
Sayfa : 127-141


Özet
Türkler Dobruca'yı tarihin ilk dönemlerinden beri yurt edinmişler ve bu coğrafyaya isim vermişlerdir. Bu adların bir kısmı Romen ve Bulgar kültür politikalarına rağmen hâlâ varlığını sürdürmektedir. Yer adları bir milletin kültürünün somutlaşmış halidir. Dolayısıyla Dobruca'daki yer adlan incelenerek Türk kültürü ve düşüncesinin eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu çalışmanın sonucu, Anadolu'daki yer adlarıyla Dobruca'daki yer adları arasında bir karşılaştırmayı sağlayacağı için önemlidir.<

Anahtar Kelimeler
Yer adları, Dobruca, Dobruca'daki Türkçe yer adları, Romanya, Bulgaristan.

Abstract
Turks have settled in ?Dobruca? since the first period of the history and they named this geography. In spite of Roman?s and Bulgar?s culture policy, a lot of this names have lived still. Toponims is the concretized state of the nation. So, by reseaching the toponims in the ?Dobruca?, It was studied to determine the tendencies of the Turk?s culture and opinion. At the same time, the result of this studing is important to provide compraring between toponims in the Anatolia and Dobruca. <

Keywords
Toponims, Dobrogea, Turkish Toponims in the Dobrogea. Romania, Bulgaria.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com