English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XIX. Yüzyıl Ortalarında İspir Kazasında Vakıflar (Evkâf Nezâreti Defterlerine Göre)
(Foundations in the Ispit district in the Mid-19th Century )

Yazar : Yunus Özger    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 21
Sayfa : 31-47


Özet
Vakıflar, Osmanlı sosyo-iktisadi yapısında son derece önemli rol üstlenmiş kurumlardır. Eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere birçok alanda hizmet vermişlerdir. Tarihi oldukça eskiye dayanan ve XVI. yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren İspir yöresinde de bu bağlamda vakıflar tesis edilmiştir. Bir kısmının kuruluşu XIII.yüzyıla kadar uzanan yapılar, vakıflar sayesinde günümüze kadar ayakta kalabilmişlerdir. Bu çalışmada evkaf defterleri kullanılarak, XIX. yüzyılda İspir?de varlığını sürdüren on altı vakıf tespit edilmiştir. Bunların yıllık gelir gider durumu, istihdam edilen personel sayısı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Vakıf, İspir, sosyal yapı, XIX. yüzyıl

Abstract
Waqfs were very important institutions which undertook very important responsibilities in the Ottoman socio-economic life. They served in many fields like education, health and culture. In this frame, the waqfs were formed in İspir that had a deep history and entered to the Ottoman rule in 16th century. The buildings, history of some goes back until 13th century, have been able to survive up to now thanks to the waqfs. In this article, sixteen waqfs which existed in İspir in 19th century were detected in waqf registrations. Income-expenditure conditions and number of employees were comprehensively undertaken. <

Keywords
Waqf, İspir district, social structure, 19th century.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com