English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Çin-Ermenistan İlişkileri
(China-Armenia Relations in the Post-Cold War Era )

Yazar : Yıldız Deveci Bozkuş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 29-42


Özet
Kafkasya bölgesi tarihten günümüze küresel ve bölgesel güçlerin büyük bir mücadele alanı olmuştur. Bu noktada Kafkasya bölgesinde ABD, AB, Çin, Rusya gibi küresel güçler ile Türkiye, İran, Hindistan vb. bölgesel güçler bazen karşı karşıya gelmiş, bazen de işbirliği içinde hareket etmişlerdir. Tarihsel süreçte olduğu gibi günümüzde de bu bölge çok sayıda sorunla mücadele etmektedir. Soğuk Savaş döneminde bir süreliğine de olsa Sovyet baskısıyla bölgedeki ülkelerin küresel ve bölgesel ülkelerle olan teması sınırlandırılmıştır. Ancak Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte Kafkasya’da özellikle de Güney Kafkas ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlikte, Kafkas ülkeleri dünya ile ilişki kurma noktasında yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Güney Kafkas ülkelerinin özellikle de Ermenistan’ın Batı ve Batının dışında yer alan küresel güçlerle iyi ilişkiler kurma arayışına girdiği görülmektedir. Bu noktada yeni dönemde özellikle de Sovyetler döneminde Batıya karşı Rusya’nın yanında yer alma çabaları ile bilinen Çin’in bölgeye yatırımları ve bölgeyle ilgili uluslararası kuruluşlardaki yeri ile ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada Çin’in Sovyetler Birliği döneminden başlayıp Sovyet sonrası süreçte bölgeye yönelik artan ilgisinden hareketle, özellikle Ermenistan’a yönelik politikaları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Çin, Ermenistan, Kafkasya, Rusya, Türkiye.

Abstract
The Caucasus region has been a major field of struggle of global and regional powers since historical process. With global powers such as USA, EU, China, Russia and regional forces Turkey, Iran, India etc. sometimes confronted and sometimes cooperated in the Caucasus region. As in the historical process, today this region is struggling with many problems. During the Cold War period, for a while, Soviet pressure limited the contact of the countries in the region to the global and regional countries. However, with the end of the Cold War period, especially the South Caucasus countries gained their independence in the Caucasus, the Caucasus countries started to seek new relations with the world. South Caucasian countries, especially Armenia, seem to seek good relations with the global powers outside the West. At this point, it is seen that China, known for its efforts to stand by Russia against the West in the new period, especially in the Soviet period, has come to the forefront with its investments in the region and its place in the international organizations related to the region. In this study, it will be tried to evaluate the policies of China, especially for Armenia, starting from the Soviet period and increasing interest in the region in the post-Soviet period.

Keywords
China, Armenia, Caucasus, Russia, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com