English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Süleyman Kazmaz’ın Halk Kültürüyle İlgili Görüş ve Önerileri
(Süleyman Kazmaz's Opinions and Suggestions on Folk Culture )

Yazar : Damlanur KÜÇÜKYILDIZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 63
Sayfa : 541-551


Özet
Kültür, zaman içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı değişim ve gelişim gösterebilir. Kültürün bu gelişim ve değişim aşamalarını tespitte en önemli görev bilim insanlarına ve araştırmacılara düşmektedir. Yöresel araştırmacılar da halk kültürü incelemelerine önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Türkiye’de folklor çalışmalarının oldukça geç tarihlerde başlaması sebebiyle birçok halkbilimi malzemesi derlenmeyi beklerken yöresel araştırmacılar, derleme ve inceleme çalışmalarıyla bu sürece katkıda bulunmuşlardır. Türk kültürüne hizmet eden araştırmacılardan birisi de Süleyman Kazmaz’dır. Onun Türk kültürü, özellikle Rize halk kültürü üzerine pek çok önemli çalışması vardır. Kazmaz, milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle folklor çalışmalarına başlamıştır. Güçlü bir kültüre sahip olmanın milletin varlığını devam ettirme aracı olduğu, bu yüzden kültüre önem verilmesi gerektiğini yönündeki düşüncesi, onu Türk kültürüne hizmet etmeye yönlendirmiştir. Bu makalede, Türk kültürüne ve özellikle Rize halk kültürüne önemli katkıları olan, bu alanda pek çok çalışması bulunan Süleyman Kazmaz’ın halk kültürüyle ilgili görüş ve önerileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Süleyman Kazmaz, halk kültürü, halkbilimi, Rize

Abstract
Due to various reasons, culture can change and develop over time. The most important task in determining these stages of development and change of culture is to scientists and researchers. Local researchers have also made significant contributions to folk culture studies. Due to the rather late start in the history of folklore studies in Turkey, while many folklore materials were waiting to be compiled, local researchers contributed to this process through their compilation and review studies. One of the researchers serving the Turkish culture is Süleyman Kazmaz. He has many important works on Turkish culture, especially Rize folk culture. Kazmaz began his studies of folklore under the influence of nationalist movements. The idea that having a strong culture is a means of continuing the existence of the nation and therefore giving importance to culture has directed him to serve the Turkish culture. In this article, the opinions and suggestions of Süleyman Kazmaz, who has important contributions to Turkish culture and especially to the Rize folk culture in this area, has been studied.

Keywords
Süleyman Kazmaz, folk culture, folklore, Rize

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com