English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Atatürk Döneminde Tarıma Dayalı Hayvancılık Politikası ve Macar Uzman Oszkár Wellmann’ın Raporları
(Agriculture-Based Animal Husbandry in Ataturk Era and Hungarian Expert Oszkár Wellmann’s Report )

Yazar : Melek Çolak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 62
Sayfa : 175-189


Özet
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde savaşların getirdiği olumsuz koşullardan etkilenen ve ekonomik hayatın önemli bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılığa Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında büyük önem verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, bu konuda bir tarım ülkesi olan ve tarıma dayalı bir hayvancılık politikasının geliştirilmesinde önemli bir yol kat eden Macaristan’dan ve Macar uzmanlardan yararlanmıştır. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında Atatürk döneminde birçok Macar uzman Türkiye’ye gelmiştir. Bu uzmanlardan biri hem ülkesinde hem de uluslararası düzeyde tanınmış bir bilim adamı olan Veteriner Dr. Oszkár Wellmann’dır.(1876-1943) Wellmann Türk Hükümeti’nin daveti üzerine Türkiye’ye iki inceleme gezisi yapmış, hayvan yetiştirme bölgeleri önermiş, ülkenin zirai koşulları ile hayvan yetiştirme politikası arasında denge kurarak tarıma dayalı hayvancılığın geliştirilmesi için ilkeler tayin etmiştir. Ziraat Vekâleti, bu alanda gelişme planlarını Wellmann’ın raporlarına göre hazırlamıştır. Bu çalışmanın amacı Wellmann’ın Ziraat Vekâleti’ne sunduğu raporlar esas alınarak, Macar Milli Arşivi (Magyar Országos Levéltár: MOL) ile Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) belgeleri ve diğer kaynaklar kullanılarak onun Türkiye’deki tarıma dayalı hayvancılık politikasına yeni, gerçekçi, uygulanabilir ilkeler getirdiği şeklinde açıklanabilecek muhtemel bulguları, dönemin Türk-Macar ilişkileri çerçevesinde ele alarak değerlendirmektir. Ayrıca çalışmada Wellmann’ın iki inceleme gezisi sırasında çektiği fotoğraflardan örnekler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, Hayvancılık, Oszkár Wellmann, Macaristan, Tarım, Türkiye.

Abstract
In the establishment years of the Republic of Turkey, great importance was given to agriculture and animal husbandry, which were influenced by the negative conditions brought about by the wars in the last periods of the Ottoman Empire and which constituted an important part of economic life. In this regard, Turkish Republic capitalized on the knowledge and experiences of Hungarian experts and Hungary, which had made a great progress in the fields of agriculture and agriculture-based animal husbandry. In Ataturk era, many Hungarian experts, particularly in the fields of agriculture and animal husbandry, were invited to Turkey. One of these experts is the internationally and nationally renowned scholar Veterinarian Dr. Oszkár Wellmann (1876-1943). At the invitation of the Turkish Government, Wellmann made two expeditions to Turkey, suggested some animal breeding regions and set up some principles to develop agriculture-based animal husbandry by establishing a balance between the agricultural conditions of the country and its animal raising policy. The Ministry of Agriculture prepared their development plants on the basis of Wellmann’s reports. The purpose of the current study is to evaluate the possible findings that can be explained as his having brought new, realistic and applicable principles to agriculture-based animal husbandry in Turkey within the context of the Turkish-Hungarian relations of the period by using the reports submitted to the Ministry of Agriculture by Wellmann, documents from the Hungarian National Archive (Magyar Országos Levéltár: MOL) and Ministry Republic Archive. Moreover, samples of the photographs taken during his investigations are presented.

Keywords
Atatürk, Animal Husbandry, Oszkár Wellmann, Hungary, Agriculture, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com