English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mütareke ve Milli Mücadele Yıllarında Sinop’ta Güvenlik ve Lojistik Faaliyetleri
(Safety and Logistics Activities In Sinope During the Hours and National Struggles )

Yazar : İsmail Efe    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 60
Sayfa : 54-70


Özet
Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti’nin elini kolunu bağladıklarını düşünen İtilaf Devletleri,1919 Ocak ayı başından itibaren Sinop havalisindeki faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başladılar. İstanbul Hükümeti, mütareke şartlarının ihlal edilerek bölgenin işgal edilmesini engellemek için tedbirler almaya çalışıyordu. Hükümet, tedbirler çerçevesinde 11 Ocak 1919 tarihinde, Preveze Gambotunu Sinop’a, göndermeye karar verdi. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın 18 Mayıs 1919’da uğradığı Sinop’ta, şehrin ileri gelenleriyle yaptığı görüşmedeki uyarılarından sonra Sinop’ta Milli faaliyetler hızlandı. İlk olarak Sinop ve ilçelerinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto mitingleri düzenlendi. İstanbul Hükümeti’ne, İtilaf Devletleri mümessillerine protesto telgrafları çekildi. 1919 Ağustos ayının ilk haftasında Sinop Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Muhittin Paşa’nın Kastamonu’da bulunduğu süre içinde komutanlık emrinde, Sinop Mevkii Komutanlığı, Kıyı Koruma Topçu Takım Komutanlığı ve Sinop Jandarma Takım Komutanlığı teşkil edildi. Yetki ve irtibat bakımından Sinop Mevki Kumandanlığına bağlı olmak üzere 10.01.1921 tarihinde Askeri Polis (Ayın Pe) Teşkilâtı Sinop Şubesi kuruldu. Batı Cephesi’nde savaşan Türk Ordusu’nun ikmalinde Sinop Limanı, Taşyanağı İskelesi, Gerze İskelesi ve Akliman gibi Sinop Sancağı dahilinde bulunan liman ve iskeleler önemli görevler ifa etti. Canıyla malıyla Milli Mücadeleye her türlü desteği veren Sinop’un toplam şehit sayısı 1.118 oldu. Ayrıca, Sinoplular hem Tekâlif-i Milliye Komisyonları vasıtasıyla hem de Hilal-i Ahmar Cemiyeti vasıtasıyla çok miktarda yiyecek, giyecek ve silah toplayarak Milli Mücadele hareketine her türlü desteği sağladı.

Anahtar Kelimeler
Güvenlik Faaliyetleri, Milli Faaliyetler, Batı Cephesinin İkmali, Askeri Faaliyetler, Lojistik Faaliyetleri

Abstract
Since the beginning of January 1919, the Entente Powers, which thought that the Ottoman Empire had tied their hands with the Mondros Armistice, began to intensify their activities in the region of Sinop. The Istanbul government was trying to take measures to prevent the occupation of the region in violation of the conditions of the armistice. On January 11, 1919, the government decided to send the Preveza Gambot to Sinop. 9. After the warnings of the Army Inspector Mustafa Kemal Pasha in Sinop, which he visited on May 18, 1919, in the meeting with the dignitaries of the city, the national activities accelerated in Sinop. First of all, protest demonstrations were held in Sinop and its districts to protest the occupation of İzmir by Greeks. Protest telegraphs were taken to the Istanbul. During the period of Muhittin Pasha in Kastamonu, under the command of Sinop Mevkii Command, Coastal Protection Artillery Team Command and Sinop Gendarmerie Team Command were formed. Government and the representatives of the Entente States. In the first week of August 1919, Sinop Defense of Rights Association was established. On the date of 10.01.1921, Sinop Branch of Military Police (Month's Pe) Organization was established. In the supply of the Turkish Army fighting at the Western Front, the ports and piers within the Sinop Sanjak, such as Sinop Port, Taşyanağı Pier, Gerze Pier and Akliman, carried out important duties. Sinop, who gave all kinds of support to the National Struggle with its life, totaled 1,118. In addition, the Sinopites provided all kinds of support for the National Struggle movement by collecting a large amount of food, clothing and weapons through both the National Committees of Chastity and through the Hilal-i Ahmar Society.

Keywords
Security Activities, National Activities, Fulfillment of the Western Front, Military Activities, Log

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "64. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 64. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com