English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Güç Savaşlarının Yeni Karadeniz Stratejileri
(New Black Sea Strategies of New Power Wars )

Yazar : Bülent Erdil    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 59
Sayfa : 106-136


Özet
Soğuk Savaş yıllarında iki kutup arasında bir gerginlik alanı olan Karadeniz, öncelikle Varşova Paktı’nın dağılması, sonrasında da Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle beraber altı ülkenin kıyıdaş olduğu bir deniz haline gelmiştir. Bu çok taraflılık, Karadeniz’de uluslararası ilişkilere yeni bir boyut kazandırmıştır. Soğuk Savaş döneminin dengeleri içerisinde donuk bir konuma sahip olan Karadeniz Bölgesi, daha Soğuk Savaş yıllarının son döneminden itibaren uluslararası sistemin evrimi ve ortaya çıkan yeni tehdit algılaması ile birlikte hareketlilik yaşamaya başlamıştır. Soğuk Savaş yıllarının son döneminden günümüze kadar ortaya çıkan gelişmelere bakıldığında, bu hareketliliğin, güvenlik, askerî, siyasi, sosyal, ekonomik ve çevre boyutlarının her birinde meydana geldiği görülmektedir. Karadeniz güvenliğinin çok boyutlu olmasından ötürü bir çok bölgesel ve uluslararası oluşum, Karadeniz üzerinde faaliyettedirler. Değişen küresel dengelerle birlikte Karadeniz üzerinde de yeni dengeler belirmiştir. Rusya Federasyonu, ABD, AB gibi büyük güçlerin yanı sıra Türkiye, Ukrayna gibi bölgesel güçler de bu yeni güç savaşlarında pozisyon belirlemeye çalışmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Kırım, Rusya Federasyonu, Karadeniz Güvenliği, Ukrayna, Küresel Güçler

Abstract
During the Cold War, the Black Sea became a sea of tension between the two poles, with the disintegration of the Warsaw Pact and the subsequent collapse of the Soviet Union. This multilateralism has given a new dimension to international relations in the Black Sea. The Black Sea Region, which has a dull position within the balances of the Cold War era, began to live in mobility with the evolution of the international system and the perceived new threat perception since the end of the Cold War years. When we look at the developments that have emerged from the last period of the Cold War to the present day, it is seen that this movement has been taking place in every dimension of security, military, political, social, economic and environmental aspects. Due to the multidimensional nature of the Black Sea security, numerous international and regional structures have either political or operational areas covering the Black Sea or directly related to the Black Sea. Along with the changing global balances, new equilibria have been set on the Black Sea. Russia, US, EU and Turkey as well as the great powers, regional powers such as Turkey, are also trying to determine positions in this new power war.

Keywords
Crimea, Russian Federadition, Black Sea Security, Ukraine, Global Powers

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com