English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tanık ve Tanık Yakınlarının Dilinden Siirt ve Çevresinde Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Sözlü Tarih Denemesi
(An Oral History Essay Illuminating Armenian Events From the Accounts of Witnesses and Their Relatives Living in and Around Siirt )

Yazar : Beşir Mustafayev  Fatih Fırat  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 61
Sayfa : 42-55


Özet
Anadolu’da var olan farklı kimlikler, bu coğrafyada Rus-Ermeni faktörünün ve işbirliğinin ortaya çıkışına kadar bir arada yaşamayı sürdürdüler. Şöyle ki Ermenilerin tüm faaliyetlerine Rusya başta olmak üzere dış güçlerin destek olduğunu gösteren çok sayıda belge ve tanık ifadeleri bulunmaktadır. Bu makalede Siirt ve çevresini dolaşarak, yaşayan tanıkların ve tanık yakınlarının dilinden Ermeni olaylarını dinleyerek yazmaya çalıştık. Böylece tanık ve yakınlarını dinleme noktasında yeni-yeni bilgilerle diğer tarihi olayları karşılaştırarak sözlü tarih denemesinin güzel bir örneğini ortaya koyduk. Ermeni isyanlarını gören ve yakınlarından duyan Siirt ve çevresindeki yaşlıların anlattıkları hem Anadolu’nun diğer yörelerinde hem de en son olarak Ermeni mezalimine maruz kalan Hocalı tanıklarının anlattıkları, yapılan zulmü ve tarihi olayları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ermeniler ve destekçileri yıllarca sistemli bir şekilde çalışarak dünya kamuoyunu kendi istedikleri gibi yönlendirmişlerdir. Bu yüzden Müslüman Türk soykırımın yeniden araştırılması her geçen gün önem arz etmektedir. Yeni bilgi, tanık ve kaynaklara dayanan bu tür çalışmalar arttıkça önyargı, hukuki ve siyasi yaklaşımlarda olumlu manada değişiklik olacağı inancındayım.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Müslüman, Siirt, Ermeni, tanık.

Abstract
Different identities existing in the Anatolia, continued to live together until the the emergence of Russian-Armenian factor and cooperation in this region. There are too many documents and witness statements showing all the activities of the Armenian that were supported by Russia, especially outside forces. In this article, by wandering Siirt and its surroundings, we tried to write Armenian events by listening witnesses and their relatives who are alive. As a result of listening them, we have composed a fine example of oral history essay by comparing new informations with other historical events. The elders in Siirt and its surrounding who saw and heard Armenian rebellions, people in Anatolia and Khojali witnesses exposed to Armenian atrocity report a lot of things . all of them that people narrated reveal the cruelty and historical events once again. Armenians and their supporters they dominated the public opinion of the world working systematically for many years. So we need to be study again the Muslim Turks of genocide. I believe as the number of such studies based on new information, witness and resources increase, prejudices, legal and political approaches will be changed in a positive sense.

Keywords
Ottoman, Muslim, Siirt, Armenian, witness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com