English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AB Turizm Politikaları Çerçevesinde Artvin İli’nin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli
(Sustainable Tourism Potential of Artvin Province in the Framework of EU Tourism Policies )

Yazar : H. Kutay AYTUĞ  -Mahshid MIKAEILI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 56
Sayfa : 221-238


Özet
Sürdürülebilir turizm kavramı 1990’lardan beri kullanılmaktadır. Günümüzde, sürdürülebilir turizm hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından çevrenin korunması, sosyal adaletin sağlanması, ekonomik kalkınmanın arttırılması, geleneksel kültürlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemi nedeniyle desteklenmektedir. Sürdürülebilir turizm aynı zamanda yerel toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşam standartlarının arttırılması hedefine ulaşmada bir araç olarak kabul edilmektedir. Günümüzde sürdürülebilir turizm, turizm endüstrisinin üye ülkeler arasındaki işbirliği ile büyüme ve istihdama katkısını maksimize ederken, AB’nin lider destinasyon olarak kalma hedefini güden turizm politikasında kilit bir role sahiptir. Bir aday ülke olarak Türkiye, kendi turizm politikasını ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını AB standart ve politikalarıyla uyumlu olarak dönüştürmek zorundadır. Artvin ili mükemmel peyzajı, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile sürdürülebilir turizm açısından Türkiye’nin en önemli yerlerinden biridir. Bunun yanı sıra botanik turizmi, kuş gözlemciliği, avcılık turizmi, sportif balıkçılık, doğa/dağ yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü, mağara turizmi, bisiklet turizmi, yayla ve festival turizmi, akarsu turizmi, yaban hayatı (fauna) gözlem ve karavan turizmi gibi turizm tiplerini hayata geçirmede ve/veya geliştirmede büyük bir potansiyele sahiptir. Bu çalışma bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelini AB turizm politikası çerçevesinde analiz edip açıklamakta ve onun potansiyelini geliştirmek için bazı öneriler getirmektedir

Anahtar Kelimeler
1) Sürdürülebilir turizm 2) Alternatif turizm 3) AB Turizm Politikası 4)Artvin

Abstract
The concept of sustainable tourism has been used since 1990s. Today, sustainable tourism is supported by both developed and developing countries due to protection of environment, provision of social justice, increasing economic development, preservation of traditional cultures and transferring to the next generations. It is also accepted as an instrument for supplying the needs of the local community and for achieving the aims of improving living standards. Sustainable tourism has a key role for EU tourism policy that aims to maintain Europe's standing as a leading destination while maximising the industry's contribution to growth and employment and promoting cooperation between EU countries. As a candidate country, Turkey must transform its own tourism policy and sustainable tourism application compatible with EU standards and policies. Artvin province is a one of the most important destinations of Turkey due to its perfect landscape, rich plant and animal variety for sustainable tourism. It also has different inefficient alternative tourism forms that are also sustainable tourism types. On the other hand, Artvin has also very big potential to establish and/or to increase different sustainable tourism forms such as botanic tourism, bird watching tourism, hunting tourism, sport fishing, nature / mountain trekking, horse riding, cave tourism, bicycle tourism, plateau and festival tourism, river tourism, wildlife (fauna) observation, caravan tourism. This paper analyses and explains the sustainable tourism potential of the region in the framework of EU tourism policy and makes some suggestions to improve its potential.

Keywords
1) Sustainable tourism, 2) Alternative Tourism 3) EU Tourism Policy 4)Artvin

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com