English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2001 Sonrası Dönemde Bulgaristan’dan Avrupa Birliği Ülkelerine Türk Göçlerinin Analizi
(An Analysis of Turkish Emigrations from Bulgaria towards the EU Countries in the Period After 2001 )

Yazar : Kader Özlem    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 55
Sayfa : 169-188


Özet
Tarihsel süreç içerisinde Bulgaristan’dan gerçekleşen Türk göçleri Osmanlı Devleti ve ardılı Türkiye’ye yönelik olmuştur. Bulgaristan vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olduğu 2001 yılından sonra Bulgaristan Türklerinin göç rotası Türkiye’den AB ülkelerine doğru değişmiştir. Söz konusu göç hareketi başlangıçta düzensiz ve geçici bir görünüme sahip olsa da Bulgaristan’ın AB üyesi olduğu 2007 ve özellikle 2014 yılı sonrasında kalıcı göçlere dönüşme eğilimindedir. 2001 sonrası dönemde Bulgaristan’dan gerçekleşen göç hareketlerinin temelini ekonomik gerekçeler oluşturmaktadır. Ancak sosyo-kültürel hayatta Türk azınlığın karşılaştığı sorunlar ile ülkedeki siyasi gelişmelerin etkisi Batı Avrupa ülkelerine yönelik göçü tetiklemektedir. 2001 sonrası dönemde yaşanan göçler, Bulgaristan’daki Türk nüfusun geleceği konusunda riskleri barındırmaktadır. Çalışmanın amacı 2001 yılı sonrasında Bulgaristan’dan gerçekleşen Türk göçlerini analiz etmektir. Bu bağlamda, makalede söz konusu göçlerin 20. yüzyıldaki Türk göçlerine kıyasla farklı özellik ve gerekçelere sahip olduğu ile bunun Bulgaristan’daki Türk varlığı için olumsuz sonuçlar yaratabileceği ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan, Avrupa Birliği, Türkiye, Göç.

Abstract
In the historical process, Turkish emigrations from Bulgaria directed to the Ottoman Empire and her successor Turkey. The emigration route of Turks of Bulgaria changed from Turkey towards the European Union (EU) countries after the year of 2001, when the citizens of Bulgaria had the right to move freely in the EU countries. Even if the movement of emigration mentioned is irregular and temporary, it is tend to become permanent emigration after 2007 in which Bulgaria became a member of EU and especially after 2014. In the period of after 2001, the movement of emigration from Bulgaria is based on economic reasons. However, the problems that Turkish minority encountered in socio-cultural life and the effects of political developments in the country have triggered the emigration towards Western European countries. Emigrations in the period after 2001 have the risks for the future of Turkish population in Bulgaria. The purpose of this study is to analyze Turkish emigrations from Bulgaria after 2001. In the article, it is asserted that these emigrations in comparison with emigrations in the 20th century have different characteristics and reasons, and can cause negative results for Turkish presence in Bulgaria.

Keywords
Turks of Bulgaria, Bulgaria, European Union, Turkey, Emigration.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com