English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Karadeniz'de Casusluk Faaliyetleri (1914-1918)
(Spying Activities in The Black Sea (1914-1918) )

Yazar : Recep ÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 50
Sayfa : 125-138


Özet
Savaşın başlarında Karadeniz’de yoğun casusluk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar telsiz telgraf ve sahillere yanaşan askeri unsurların istihbarat toplamaları şeklinde olmuştur. Tüm bu faaliyetlerin amacı Karadeniz’deki Osmanlı donamasının hareketlerinden haberdar olmak, ordunun ikmal yollarını sekteye uğratmaktı. Diğer taraftan düvel-i muhasama tebaasının da bu casusluk faaliyetlerine paralel katılımını engellemek için tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda düvel-i muhasama tebaası Anadolu’nun iç kısımlarına gönderilerek muhtemel devlet aleyhine yapabilecekleri zararlı faaliyetlerin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Tüm bu önlemler alınırken savaş ortamında Osmanlı Devleti’nin insan hak ve hukukunun gözetilmesine gayret sarf ettiği gözlenmiştir. <

Anahtar Kelimeler
Casusluk Faaliyetleri, Osmanlı Ordusu, Düvel-i Muhasama Tebaası, Rusya, Karadeniz

Abstract
In the begining of WWI, extensive spying activities were executed in The Black Sea. These were wireless-telegram and military elements rolling up to the coasts that obtained intelligence. The aim of these activities were to be informed about fleet of Ottoman and interrupting way of reinforcement. On the other hand, precautions were taken by Ottoman Government for preventing subject of Entente Powers that would likely join to the spying activities. Within this context the subject of Allied were sent to inside places of Anatolia. Thus detrimental activities against the state were tried to prevent by the Ottoman Government. While these precautions were taken, in the environment of war The Ottoman had exerted about protecting human rights possibly. <

Keywords
Spying Activities, The Army of Ottoman, The Subject of Entente Powers, Russia, The Black Sea

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com