English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyalizmde Ulusal Sorunun Galiyev Üzerinden Okunması
Bu makalenin amacı, ulusal sorun üzerine Avrupalı ve Rusyalı sosyalistlerin tartışmalarını aktarmak ve Sultan Galiyev’in bu tartışmalara yaptığı katkıyı araştırmaktır. Ulusal sorun tartışmaları özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında hızlanmıştır. Savaşın etkisiyle -birkaç düşünür/politikacı haricinde- sosyalistler milli çıkarları ön plana çıkarmış ve bu millileşme eğilimi II. Enternasyonal’in dağılmasına sebep olmuştur. Rusya’da ise Stalin sosyalizmi ihraç etmek yerine tek ülkede sosyalizm kurma politikası gütmüştür. Galiyev’in ulusal sorun tartışmalarına en büyük katkısı, sömürünün düzlemini proleterya-burjuva ilişkisinden ezilen uluslar-sömüren ülkeler (metropoller) düzlemine çekmesidir. Batı proleteryasının sömürgeci kapitalistlerle işbirliği içinde olduğunu ve bu yüzden devrim yapmayacağını düşünen Galiyev rotanın Doğu’ya çevrilmesi ve sömürülen ülkelerin sömürgecilere karşı mücadelelerinin desteklenerek Sosyalist Enternasyonal’in bu şekilde kurulması taraftarıdır. <

Anahtar Kelimeler
Ulusal sorun, sosyalist enternasyonal, kültürel özerklik, kendi kaderini tayin hakkı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com