English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Siyasal Liderliği “Duygusal” Düşünmek: Siyasal Parti Liderlerinin Üniversite Gençliği Üzerindeki Duygusal Zekâ Algısı
Duyguların bilincine vararak düşünce ve davranışları yönlendirebilmek olarak tanımlanan duygusal zeka aynı zamanda kitleleri etkileme ve yönlendirme sanatı olarak ele alınmaktadır. Siyasal liderliğin en belirgin göstergesi ise kitlelerin düşünceden eyleme uzanan süreçlerini etkileyerek yönlendirebilmeleri dolayısı ile duygusal zeka durumlarıdır. Bu çalışma ile siyasal parti liderlerinin üniversite öğrencileri üzerindeki duygusal zeka algısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda liderlerin kendilerine oy veren ya da oy vermek isteyen gençler üzerinde en çok hangi duygusal zeka boyutlarının etkili olduğuna yanıt verilerek tercih noktasında en etkili duygusal zeka özelliği belirlenmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğrenim gören toplam 182 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırmada Goleman’ın “Beş Boyutlu Duygusal Zeka Modeli” kullanılmış, elde edilen veriler duygusal zeka ve siyasal liderlik litaratürü eşliğinde tartışılmıştır. Örneklem kitlesinin genel özelliklerini ortaya koyan veriler çoğunluğu erkek, 19-22 yaş arası ve evlerde barınan, dar gelire ve dar gelirli ailelere sahip üniversite öğrencilerinin Goleman’ın sınıflandırmasında Kişisel Yeterlilikler/Yetkinlikler başlığı altında bulunan ve 1. Boyutu oluşturan Liderin Kendisi ile ilgili Farkındalık (Öz Bilinç/Öz Farkındalık) durumu için en çok “kendinden emin”, 2. Boyutu oluşturan Liderin Kendini Yönetmek (Özyönetim/Duygu Yönetimi) durumuna ilişkin “ahlaklı”, 3. Boyutu oluşturan Liderin Motivasyon durumuna ilişkin ise “amaçlarına bağlı” algısına sahip olduklarını göstermektedir. Sosyal Yeterlilikler/Yetkinlikler başlığı altında ise 4. Boyutu oluşturan Empati algısına göre liderin “partisinin ve taraftarlarının duygusal yönlerini kavramada çok başarılı”; 5. Boyutu oluşturan Sosyal Beceri algısına göre ise “etkileyici” olduğu görülmüştür. Tüm boyutlar içinde en yüksek katılım ise “amaçlarına bağlılık” durumu için geçerli olmuştur. <

Anahtar Kelimeler
Siyasal Liderlik, Siyasal İletişim, Duygusal Zeka (EQ), Goleman Duygusal Zeka Ölçeği

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com