English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Lomlarda Kimlik, Kültür ve Sosyal Değişme: Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli Örnekleri
Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan Lomların kendilerini nasıl tanımladıklarını, içinde yaşadıkları toplumun kendilerine yönelik bakış açılarını, kültürel kimliklerini ve sosyal yapılarında ne tür değişimlerin meydana geldiğini anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Artvin’in Ardanuç ilçesinde 3 (2 erkek ve 1 kadın), Şavşat ilçesinde 2 (1 kadın ve 1 erkek) ve Yusufeli ilçesine bağlı Kınalıçam köyünde 4 (2 kadın ve 2 erkek) olmak üzere toplamda 9 kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemine başvurulmuş ve derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda, Lomların Çingene/Roman kimliğini reddettikleri ve kendilerini Müslüman, muhafazakâr ve Türk olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Poşa olarak da bilinen Lomların, kendilerini toplumun sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel sahalarından dışlanmış ve ötekileştirilmiş bir grup olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Kimlik merkezli yaşanan sosyolojik sorunlar, Lomlar için değişimin itici gücü haline geldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kimlik, Etnisite, Kültür, Sosyal Değişme, Lomlar

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com