English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Dışlanma Kavramı Ekseninde Sosyo-Politik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Hopa Örneği
Hopa’da yaşayan Lazlar ve Hemşinlilerin sosyo-politik, ekonomik ve kültürel tutum ve davranışlarının sosyal dışlanma olarak ele alınabilecek durumlara neden olup olmadığına, eğer var ise bunun ne şekilde gerçekleştiği anlaşılmaya çalışılan bu çalışma, 2013-2014 yıllarında yapılan araştırma projesinin alan çalışması çerçevesinde şekillenmiştir. Nitel bir çalışma olan araştırma, temelde “Yorumlayıcı Sosyal Bilim” argümanlarından faydalanılarak yapılmıştır. Veriler, “yapılandırılmamış görüşme” tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma çerçevesinde 12’si kadın, 20’si erkek olmak üzere toplamda 32 kişi ile görüşülmüştür. Kendilerini etnik aidiyet açısından tanımlayan görüşmecilerin; 16’sının Laz ve 16’sının Hemşinli olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada sosyal dışlanmanın ekonomik, mekânsal, kültürel ve politik boyutları araştırılmakta ve etnisitenin dışlanma üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. Yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda Hopa’da etnik kimliğe göre sosyal dışlanmanın yaşandığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Dışlanma, Etnisite, Hemşinliler, Lazlar, Hopa.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com