English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


2001 Sonrası Dönemde Bulgaristan’dan Avrupa Birliği Ülkelerine Türk Göçlerinin Analizi
Tarihsel süreç içerisinde Bulgaristan’dan gerçekleşen Türk göçleri Osmanlı Devleti ve ardılı Türkiye’ye yönelik olmuştur. Bulgaristan vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olduğu 2001 yılından sonra Bulgaristan Türklerinin göç rotası Türkiye’den AB ülkelerine doğru değişmiştir. Söz konusu göç hareketi başlangıçta düzensiz ve geçici bir görünüme sahip olsa da Bulgaristan’ın AB üyesi olduğu 2007 ve özellikle 2014 yılı sonrasında kalıcı göçlere dönüşme eğilimindedir. 2001 sonrası dönemde Bulgaristan’dan gerçekleşen göç hareketlerinin temelini ekonomik gerekçeler oluşturmaktadır. Ancak sosyo-kültürel hayatta Türk azınlığın karşılaştığı sorunlar ile ülkedeki siyasi gelişmelerin etkisi Batı Avrupa ülkelerine yönelik göçü tetiklemektedir. 2001 sonrası dönemde yaşanan göçler, Bulgaristan’daki Türk nüfusun geleceği konusunda riskleri barındırmaktadır. Çalışmanın amacı 2001 yılı sonrasında Bulgaristan’dan gerçekleşen Türk göçlerini analiz etmektir. Bu bağlamda, makalede söz konusu göçlerin 20. yüzyıldaki Türk göçlerine kıyasla farklı özellik ve gerekçelere sahip olduğu ile bunun Bulgaristan’daki Türk varlığı için olumsuz sonuçlar yaratabileceği ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan, Avrupa Birliği, Türkiye, Göç.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "64. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 64. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com